ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: …Το σκίτσο της ημέρας!

ΣΣ. Για υπενθύμιση δείτε την ανάρτηση: ΒΕΛΟ-ΒΟΧΑ: Αυτόν που … έκαψε τους Κορίνθιους προσκάλεσε ο Μανάβης και τον θεωρεί κορυφαίο υπουργό!

(ΤΑΡΖΑΝ)