Δήμος Κορινθίων: “Μια ακόμα υπηρεσία…”

Από το δήμο Κορινθίων αναφέρεται: «Μια ακόμα δυνατότητα, μια ακόμα υπηρεσία! Ο Δήμος Κορινθίων είναι ένας από τους 8 που εντάχθηκαν στην υπηρεσία MyKepLive του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπηρεσία η οποία επιτρέπει στους δημότες να εξυπηρετούνται εύκολα και γρήγορα μέσω προγραμματισμένης με την υπηρεσία βιντεοκλήσης.

Η ένταξη του Δήμου Κορινθίων στο MyKepLive αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση υλοποίησης του στόχου που εξ αρχής έχει θέσει η δημοτική αρχή, την πλήρη αναβάθμιση των διοικητικών υπηρεσιών του δήμου και των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα η υπηρεσία δίνει την δυνατότητα στους πολίτες:

-Να εξυπηρετούνται με προγραμματισμένη βιντεοκλήση από εκπαιδευμένο υπάλληλο του ΚΕΠ

-Να υποβάλλουν τις αιτήσεις ενδιαφέροντος τους από το σπίτι τους, χωρίς να έχουν την υποχρέωση φυσικής παρουσίας στο ΚΕΠ

-Να παραλαμβάνουν το τελικό προϊόν (έγγραφο, πιστοποιητικό, βεβαίωση, κτλ.) ηλεκτρονικά ή με συστημένη επιστολή

Οι θεματικές Υπηρεσίες αφορούν Α) Πληροφόρηση – Αίτηση Β) Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις Γ) Εξυπηρέτηση Πολιτών με Αναπηρία Δ) Εξυπηρέτηση από το Δήμο.

Η υπηρεσία ΔΕΝ αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών ούτε και τις βιντεοκλήσεις που πραγματοποιούνται.

«Εργαζόμαστε απρόσκοπτα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την καλύτερη λειτουργία του δήμου. Εντάσσουμε καθημερινά νέες υπηρεσίες για να εξυπηρετούμε τους δημότες, να μειώνουμε την ταλαιπωρία τους αλλά και την γραφειοκρατία. Έχουμε ήδη κάνει σημαντικά βήματα και συνεχίζουμε» θα σημειώσει ο Δήμαρχος Κορινθίων κ.Βασίλης Νανόπουλος εκθειάζοντας το έργο που ήδη παρέχουν τα ΚΕΠ».