Δεν υπάρχει δημόσια παροχή οδηγιών από τους δήμους της Κορινθίας για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων…

0

Δείτε την ανακοίνωση από το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας: