Διέλευση του Γερμανικού ναρκαλιευτικού πλοίου ‘FGS GROMITZ’ από τη διώρυγα της Κορίνθου

Η ανάρτηση του VasVal: