Διέσχισε τη διώρυγα της Κορίνθου η Ρουμανική εκπαιδευτική στρατιωτική τρικάταρτη… mircea

Διέσχισε τη διώρυγα της Κορίνθου η Ρουμανική εκπαιδευτική στρατιωτική τρικάταρτη.. mircea