ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Σκέψεις για δημιουργία μαρίνας!

“Στις προτεραιότητες του Υπερταμείου, στο οποίο ανήκει ουσιαστικά μέσω θυγατρικής, βρίσκεται ο τρόπος που θα αναπτυχθεί το real estate στη Διώρυγα της Κορίνθου ενώ υπάρχουν σκέψεις και για τη δημιουργία μαρίνας στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αναλυτική ενημέρωση του Υπερταμείου για τα πεπραγμένα του το 2023, η πλήρης λειτουργία και αξιοποίηση του asset βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Το Υπερταμείο, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συμβούλους PLANET και TRΙTON προχώρησε σε prefeasibility study για την ανάπτυξη του Real Estate της Διώρυγας της Κορίνθου.

Πρόκειται για ένα ολιστικό Στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο για την περαιτέρω αξιοποίηση της Διώρυγας, με διάφορες νέες επιχειρησιακές λειτουργίες. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν μελέτες prefeasibility σχετικά με τις δύο μαρίνες και την εκπλάτυνση και εκβάθυνση του καναλιού.

Στο έργο αυτό περιλαμβάνεται και προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας (prefeasibility study) χωροθέτησης τουριστικού/ων λιμένα/ων.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε το πλάνο αναβαθμισμένων υπηρεσιών της εταιρείας, και πλέον έχει νέα ιστοσελίδα και υπηρεσίες online ticketing.

Τέλος, ανανεώθηκε ο τιμοκατάλογος της Διώρυγας της Κορίνθου μετά από 12 χρόνια, γεγονός που έχει δείξει μία πολύ σημαντική βελτίωση για την εταιρεία όταν συγκρίνει κανείς σε like for like επίπεδα. Το όφελος αυτό θα συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση των μεγεθών της εταιρείας όταν πλέον θα είναι όλους τους μήνες σε λειτουργία”, αναφέρεται στο ypodomes.com.