Επιστολή του δημάρχου Νεμέας, του προέδρου του αγροτικού συλλόγου και του προέδρου του οινοποιητικού συνεταιρισμού Νεμέας ,η οποία κοινοποιήθηκε στον υπουργό γεωργίας…

Από το δήμο Νεμέας αναφέρεται:

“Παρακάτω δημοσιεύεται η επιστολή υπογεγραμμένη από τον δήμαρχο Νεμέας, τον πρόεδρο του αγροτικού συλλόγου και τον πρόεδρο του οινοποιητικού συνεταιρισμού Νεμέας ,η οποία κοινοποιήθηκε στον υπουργό Γεωργίας, στους βουλευτές του νομού ,στον περιφερειάρχη και στον προϊστάμενο της ΔΑΟΚ σχετικά με τα προβλήματα στις καλλιέργειες από τον περονόσπορο”: