Η περιοχή της Κορινθίας που χτύπησε “κόκκινα” την Τρίτη…

Στα “κόκκινα” η θερμοκρασία την Τρίτη στο Λουτράκι. Το Λουτράκι στις πρώτες θέσεις στην Ελλάδα με τις πιο υψηλές θερμοκρασίες:

Κ.Ν