Θα στεγάσει την Μικρασιατική στέγη Κορίνθου και τα κειμήλια των Μικρασιατών…

Η πρόσκληση από τον δήμαρχο Κορινθίων Β. Νανόπουλο: