ΙΝΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: Βοήθεια σε καταναλωτές για επανασύνδεση στην ηλεκτρική ενέργεια…

Δείτε παρακάτω αναλυτικά την ανακοίνωση: