Κάστρο Ακροκόρινθου -Από τα παλαιότερα κάστρα της Ελλάδας (βίντεο)

“Κάστρο Ακροκόρινθου -Αρχαία Κόρινθος. Από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα κάστρα της Ελλάδας”, αναφέρεται από DroneDays gr.