ΚΙΑΤΟ: Εκλογή αντιπροσώπου για την συγκρότηση του Δ.Σ του Α.Ο.Σ.Α.Κ…

(00:15)

Δείτε το μοναδικό θέμα που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση: