ΚΙΑΤΟ: Η λογοδοσία της δημοτικής αρχής

Η πρόσκληση στους δημοτικούς συμβούλους από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου: