ΚΙΑΤΟ: Καταγγέλλει την αδιαφορία του προέδρου του Κ. Διμηνιού…

Δείτε την παρακάτω καταγγελία του προέδρου του συλλόγου “Αγκαλιά-ΖΩ” Ι. Παπαδόπουλου:

ΣΣ. Ο πρόεδρος του Κ. Διμηνιού …τι λέει για αυτή την κατάσταση;

Κ.Ν