ΚΙΑΤΟ: Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση του ΔΣ…

Η πρόσκληση προς τους δημοτικούς συμβούλους:

“Καλείστε  σε τακτική μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, η οποία,  θα διεξαχθεί την 18η Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη   20:00 μ. μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά αριθ. 2 στο Κιάτο) για την λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα: