ΚΟΡΙΝΘΙΑ: «Έφυγε» ο αρχιμανδρίτης…

Από τη μητρόπολη Κορίνθου ανακοινώνεται μεταξύ άλλων: «Η Ιερά Μητρόπολις Κορίνθου μετά συγκινήσεως αγγέλλει την εις Κύριον εκδημία του Αρχιμανδρίτου κυρού Νεκταρίου Νικολού, Εφημερίου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου – Μακαρίου Κορίνθου.

Ο μακαριστός Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος (κατά κόσμον Μιχαήλ) Νικολού του Χαραλάμπους και της Παρασκευής γεννήθηκε στην Κόρινθο την 10ην-2-1964. Εφοίτησε εις το Εκκλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου, απολυθείς εξ αυτού το έτος 1982 και έλαβε το πτυχίον της Θεολογικής Σχολής (τμήμα Ποιμαντικής) του Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 1992. Την 29ην-4-1983 εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν Αποστόλου Παύλου Σπηλίου Κρήτης εκάρη ως Μοναχός και μετωνομάσθη εις Νεκτάριον, ενεγράφη δε εις την Ι. Μονήν Ασωμάτων Αμαρίου. Εχειροτονήθη Διάκονος την 1ην-5-1983, εις τον Ι. Ναόν Αγίου Παντελεήμονος Μέρωνος Αμαρίου, υπό του τότε Μητροπολίτου Λάμπης και Σφακίων κυρού Θεοδώρου.

Το έτος 1988 έλαβε Απολυτήριον Γράμμα δια την Ιεράν Μητρόπολιν Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Από 10ης-4-1993 αποσπάται εις διακονίαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Την 2αν προς 3ην-12-1997 εγένετο βομβιστική επίθεσις κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου με ισχυρό αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος και προεκάλεσε φθοράς εις την στέγην του Πατριαρχικού Ναού, εις το Γραφείον της Α.Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου και εις άλλους χώρους.

Εκ των θραυσμάτων ετραυματίσθη σοβαρώς ο αοίδιμος Νεκτάριος, Τριτεύων τότε των Πατριαρχικών Διακόνων, εργαζόμενος κατά την ώραν εκείνην εις το Γραφείον του, ο οποίος και εχειρουργήθη εις το Αμερικανικόν Νοσοκομείον της Πόλεως.

Την 21ην-2-1999 εχειροτονήθη εις Πρεσβύτερον, αδεία και προτροπή της Α.Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ευδοκιάδος κ. κ. Ειρηναίου, εις τον Πατριαρχικόν Ναόν του Αγίου Γεωργίου. Την ιδίαν ημέραν έλαβεν το οφφίκιον του Μεγάλου Συγκέλλου  της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας δια του υπ᾿ αριθμ. Πρωτ. 164 Πατριαρχικού Ευεργετηρίου Γράμματος. Έως της 31ης-12-2010 συνέχισε να διακονή εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον.

Την 16ην-4-2013 έλαβε κανονικόν Απολυτήριον εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου δια την Αποστολικήν Ιεράν Μητρόπολιν Κορίνθου, εις την οποίαν και διηκόνησε ευόρκως μέχρι της σήμερον. Κατά το τελευταίον δίμηνον εδοκιμάσθη ο αείμνηστος με θέματα υγείας. Ας είναι αιωνία αυτού η μνήμη…».