ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Ζημιές από το χαλάζι…

Δείτε την ερώτηση στον υπουργό: