ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Ζημιές από το χαλάζι…

0

Δείτε την ερώτηση στον υπουργό: