ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Θα συζητήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην εποχή του κορονοϊού…

(00:10)

Δείτε την ανακοίνωση από το Κίνημα Αλλαγής:

ΣΣ. Θα συζητήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην εποχή του κορονοϊου! …Και τι θα βγει από αυτή τη συζήτηση; …Θα αλλάξει τίποτα;

Κ.Ν