ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Τεράστιες καταστροφές των εσπεριδοειδών από τον παγετό…

Η ερώτηση στον υπουργό από βουλευτή εκτός Κορινθίας: