ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Το πρόστιμο σε επιχείρηση (εμπόριο στερεών καυσίμων)

Η απόφαση: