ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των ζημιών της διώρυγας

Η ερώτηση στους υπουργούς από βουλευτή εκτός Κορινθίας: