ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Ανέλαβε τη θέση του δημάρχου στον…

Από το δήμο Κορινθίων αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Την θέση του Δημάρχου στον Σύνδεσμό Ιαματικών πηγών ως εκπρόσωπος του δήμου Κορινθίων καταλαμβάνει εφ εξής ο δημοτικός σύμβουλος κ.Ανδρέας Ζώγκος.

Ο Δήμαρχος έφερε το ζήτημα της αντικατάστασης λόγω αυξημένων δικών του υποχρεώσεων οι οποίες δεν του επιτρέπουν να είναι συνεπής στις συνεδριάσεις και δράσεις του συνδέσμου ανακοινώνοντας στο σώμα την επιλογή του στο πρόσωπο του Ανδρέα Ζώγκου και ζητώντας την επικύρωση του».