ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σ. Πλατής

Την περασμένη Παρασκευή ο δημοτικός σύμβουλος Σπ. Πλατής απέστειλε στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου επιστολή ανεξαρτητοποίησης!

Για την ώρα αναφέρουμε ότι οι λόγοι που αναφέρει για να πάρει αυτή την απόφαση …δημιουργούν πολλά ερωτηματικά!

Κ.Ν