ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Δήμαρχε οι κάτοικοι υποφέρουν! -Μετά την καταγγελία ήρθε και η ανακοίνωση από το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας! -Ο σοβαρός τραυματισμός ατόμου…

-“Λόγω της πλημμέλειας του συνεργείου της HENGAS Α.Ε.  στην αποκατάσταση της οδού, υπήρξε σοβαρός τραυματισμός υπερήλικα…”

Το θέμα έχει πάρει μεγάλη διάσταση και αφορά την καθημερινή ταλαιπωρία κατοίκων στην Κόρινθο. Οι δημότες μάλιστα έφτασαν στο σημείο να ρωτήσουν τον νέο δήμαρχο Ν. Σταυρέλη αν τον ενδιαφέρει η καθημερινότητα του πολίτη!!!

Κάναμε την Τετάρτη σχετική αναφορά με τίτλο: “ΚΟΡΙΝΘΟΣ: …Δεν πάει άλλο! -“Πνίγηκαν” στην σκόνη οι κάτοικοι και ρωτούν τον Σταυρέλη: “Ο δήμαρχός μας τι κάνει γι’ αυτό; -Τον απασχολεί η καθημερινότητα των πολιτών ή όχι;”

Μετά την παραπάνω καταγγελία κάνει παρέμβαση σήμερα και το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας!!!

Τι άλλο πρέπει να συμβεί ούτως ώστε να γίνουν τα αυτονόητα και τουλάχιστον η δημοτική αρχή του Σταυρέλη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων!

Δήμαρχε (τουλάχιστον ως δημοτική αρχή) τώρα θα λάβετε υπόψη και την ανακοίνωση του ΙΝΚΑ Κορινθίας; Για να δούμε…

Από το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας ανακοινώνεται:

“Μετά από δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου της Κορινθίας, καταγγελίες και παράπονα καταναλωτών , παρεμβήκαμε στις αρμόδιες αρχές: 

-Τον δήμο κορινθίων 

-Τμήμα τροχαίας Κορίνθου 

-Ρυθμιστική αρχή αποβλήτων, ενέργειας και υδάτων 

Και ζητήσαμε:

1. Ο  Δήμος ή η Κοινότητα, μέσα στα όρια των οποίων βρίσκονται, μεταξύ των άλλων κοινοχρήστων δημόσιων πραγμάτων, και οι δημόσιες οδοί, επιβάλλεται ρητή υποχρέωση για την κατασκευή, ανακαίνιση και συντήρησή τους. 

2. Κατά συνέπεια, ο Δήμος ή η Κοινότητα υποχρεούται δια των οργάνων του να επιβλέπει την καλή κατάσταση των οδοστρωμάτων, ώστε να διεξάγεται ομαλά και με κάθε ασφάλεια για τα κινούμενα επ” αυτών οχήματα η κυκλοφορία και να αντιμετωπίζονται άμεσα και έγκαιρα προβλήματα που δημιουργούνται για οχήματα και διερχομένους από την τυχόν κακή κατάστασή τους. 

3. Κατά τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 3481/2006, οι αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγχουν, τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο, τις οδούς της αρμοδιότητάς τους, για τη διαπίστωση βλαβών του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας της οδού και καταγράφουν τα ευρήματα σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται με ευθύνη του Προϊσταμένου τους…”. 

4. Τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να ειδοποιούν αμέσως και εγγράφως τις αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες, για την ύπαρξη βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας των οδών που υποπίπτουν στην αντίληψή τους και εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών της οδού. 

5. Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να προβαίνει επίσης σε γραπτή ειδοποίηση των αρμόδιων για τη συντήρηση υπηρεσιών, με οποιοδήποτε μέσο (όπως ιδίως τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομική επιστολή), η οποία καταχωρίζεται από τις ως άνω υπηρεσίες στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο. 

6. Η αρμόδια προς συντήρηση της οδού υπηρεσία υποχρεούται να πραγματοποιήσει με όργανά της αυτοψία της βλάβης, μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες αφότου λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση αυτής και να συντάξει συνοπτική έκθεση περί της έκτασης και του είδους της και της ύπαρξης ή μη ανάγκης άμεσης αντιμετώπισης. 

7. Η αποκατάσταση των βλαβών που κρίνονται επικίνδυνες για την οδική ασφάλεια ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός δέκα ημερών από τη διενέργεια της αυτοψίας. 

8. Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα, η κατάσταση των δρόμων της πόλεως της Κορίνθου που εργάζονται τα συνεργεία της HENGAS Α.Ε.  “… Χαράχτηκε ο δρόμος, σκάφθηκε, τοποθετήθηκε ο σωλήνας, σκεπάστηκε το αυλάκι και πατήθηκε με ειδικό μηχάνημα η άμμος….Όταν το έργο στο συγκεκριμένο σημείο «τελείωσε», το συνεργείο πήγε παρακάτω. Δυστυχώς όμως δεν τελειώνει έτσι ένα έργο. Δε σκουπίστηκε τίποτε, δεν πλύθηκε τίποτε, ο δρόμος μεταμορφώθηκε σε χωματόδρομο…” . 

9. Επίσης, σύμφωνα με καταγγελία στην οδό ΒΑΣΙΛΗ ΡΩΤΑ, λόγω της πλημμέλειας του συνεργείου της HENGAS Α.Ε.  στην αποκατάσταση της οδού, υπήρξε σοβαρός τραυματισμός υπερήλικα.

10. ΜΕΣΑ ΣΕ 5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ”.

Κ.Ν