ΚΟΡΙΝΘΟΣ: “Διεθνής μουσική σύμπραξη”

Η ανακοίνωση: