ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Δωρεάν προγράμματα πληροφορικής…

“Ο Δήμος Κορινθίων ξεκινά μέσω του κέντρου Δια Βίου μάθησης δωρεάν προγράμματα  πληροφορικής τα οποία απευθύνονται σε άτομα πέραν των  60 + ετών και στοχεύουν στην από μέρους τους απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.

Πρόκειται για προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων  διάρκειας  80 ωρών για την εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων, με έμφαση στη χρήση του διαδικτύου και των βασικών εφαρμογών του σε περιβάλλον Windows, στη χρήση έξυπνων κινητών και tablets.

Κύριος στόχος των προγραμμάτων είναι να δώσουν τη δυνατότητα σε πρόσωπα τρίτης ηλικίας να αποκτήσουν «πρόσβαση» στον κόσμο της πληροφορικής και των επικοινωνιών και να συμβάλουν στην ενίσχυση του αισθήματος ανεξαρτησίας και κοινωνικής συμμετοχής των προσώπων αυτών.

Περίοδος υλοποίησης 25-10-2019 έως 4-2-2020…”, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση