ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων

Η ανακοίνωση από το δήμο Κορινθίων: