ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Η συνεδρίαση του ΔΣ κρίνεται κατεπείγουσα – Τα 4 θέματα που θα συζητηθούν

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση: