ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Θα του δώσουν το χρυσό μετάλλιο!

Η πρόσκληση: