ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Ο Νανόπουλος κάνει τον απολογισμό και καλεί τα ΜΜΕ

Η πρόσκληση προς τα ΜΜΕ: