ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Πηγαίνουν …όπου θέλουν τους κάδους απορριμμάτων

Δείτε την ανακοίνωση από το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας: