ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Εν αναμονή του ΔΣ του νέου συλλόγου!

Η ανακοίνωση:

ΣΣ. Εν αναμονή του ΔΣ του νέου συλλόγου! Αναμένουμε και θα επανέλθουμε…

Κ.Ν