ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Τα συνεργεία του δήμου θα σταματήσουν σήμερα να εργάζονται όταν το θερμόμετρο δείξει…

Από το δήμο Κορινθίων ανακοινώνεται: «Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών με καύσωνα που προβλέπεται για την Τρίτη 11/6/24 στο Δήμο Κορινθίων και την κατάταξη στην κατηγορία 4 (Πολύ Υψηλού Κινδύνου) από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τα συνεργεία του Δήμου που θα εργαστούν στην ύπαιθρο (καθαριότητα, πράσινο, αυτεπιστασίες, κλπ) θα σταματήσουν να εργάζονται μετά τους 38ο C όπως προβλέπει και η νομοθεσία».