ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Το τηλέφωνο επικοινωνίας για το “Βοήθεια στο σπίτι”

0

Δείτε την ανακοίνωση από το δήμο Κορινθίων: