ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Το τηλέφωνο επικοινωνίας για το “Βοήθεια στο σπίτι”

Δείτε την ανακοίνωση από το δήμο Κορινθίων: