ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Ανακοίνωση από το συνδυασμό “Επιλογή ευθύνης”

Η ανακοίνωση από το συνδυασμό “Επιλογή ευθύνης”: