ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: Έγκριση ισολογισμού του δήμου για το 2019

Το θέμα που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση: