ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: Η ενέργεια που ενόχλησε τον αντιδήμαρχο

Η ανάρτηση του αντιδημάρχου καθαριότητας στο δήμο Λουτρακίου-Π-ΑΓ.Θ, Αθ. Μουζάκη: