ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: Λήψη απόφασης για απόσυρση άχρηστων οχημάτων και δικύκλων του δήμου…

Ένα από τα θέματα που θα απασχολήσουν την Τετάρτη τη συνεδρίαση του ΔΣ Λουτρακίου-Π-ΑΓ.Θ είναι η λήψη απόφασης για απόσυρση άχρηστων οχημάτων και δικύκλων του δήμου.

Κ.Ν