ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: …Σαν να έχει ενδιαφέρον το 7ο θέμα στην ημερήσια διάταξη!

Συνεδριάζει η δημοτική επιτροπή του δήμου Λουτρακίου-Π-ΑΓ.Θ

…Σαν να έχει ενδιαφέρον το 7ο θέμα στην ημερήσια διάταξη!

Η πρόσκληση προς τα μέλη της δημοτικής επιτροπής:

(ΤΑΡΖΑΝ)