ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: Συζήτηση για την υπαγωγή της Τουριστικής Λουτρακίου Α.Ε. στο άρθρο 106α του πτωχευτικού κώδικα

Ένα από τα θέματα που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του ΔΣ στο δήμο Λουτρακίου-Π-Αγ.Θ. είναι για την στάση του δήμου επί της αίτησης υπαγωγής της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. στο άρθρο 106α του πτωχευτικού κώδικα.

Δείτε τα υπόλοιπα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση: