ΛΟΥΤΡΑΚΙ- Π-ΑΓ.Θ: Συνεδριάζει τη Δευτέρα η επιτροπή ποιότητας ζωής …με ένα θέμα

Το θέμα που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής: