ΛΟΥΤΡΑΚΙ-Π-ΑΓ.Θ: Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση του ΔΣ

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση: