Μετά από 20 χρόνια η Ολυμπιακή Φλόγα περνάει από την Κόρινθο όπου και θα διανυκτερεύσει -Πότε θα περάσει -Που οφείλεται…

Μετά από 20 περίπου χρόνια η Ολυμπιακή Φλογα (για τους ολυμπιακούς αγώνες ΠΑΡΙΣΙ 2024) θα περάσει από την Κόρινθο στις 25 Απριλιου 2024

Θα διανυκτερεύσει και στην πόλη της Κορίνθου

Όλα οφείλονται στον Κορίνθιο αθλητή ΝΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΗ.

Η ανάρτηση του Ν. Σταυρέλη:

Κ.Ν