Νέους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης προμηθεύτηκε ο δήμος Βέλου -Βόχας…

Από το δήμο Βέλου- Βόχας αναφέρεται: “Νέους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης προμηθεύτηκε ο Δήμος Βέλου Βόχας με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Τις επόμενες ημέρες θα τοποθετηθούν με βάση το σχεδιασμό της αρμόδιας
υπηρεσίας”