ΝΕΜΕΑ: …Τον λόγο ξέχασαν να γράψουν από τον Παννεμεατικό!

Η ανακοίνωση από τον Παννεμεατικό:

ΣΣ. Τον λόγο της αναβολής “ξέχασαν” να γράψουν στην παραπάνω ανακοίνωση!

Κ.Ν