ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ: Κινδυνεύουν με άμεση απόλυση!

Η ανακοίνωση:

ΣΣ. Η διοίκηση του νοσοκομείου Κορίνθου ποια άποψη έχει και τι κάνει για το θέμα αυτό;

Για να δούμε ποιοι βουλευτές της Κορινθίας θα βρεθούν στη σημερινή στάση εργασίας και τι θα πουν! Λέμε τώρα…