ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ: …Ανησυχία από τα βουητά!

Εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή του Ξυλοκάστρου ακούγονται κάποια “βουητά” τα οποία ανησυχούν τους πολίτες!

Γεωλόγοι πάντως παίρνοντας θέση για το θέμα αυτό αναφέρουν ότι ίσως αυτά τα βουητά προέρχονται από υποθαλάσσιες κατολισθήσεις, αποτέλεσμα μικρής αλλά συνεχόμενης σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, κάτι το οποίο θεωρούν ότι δεν εμπνέει ανησυχία!

Κ.Ν