ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ: …Τι τρέχει στα Ροζενά;

Ο νέος πρόεδρος Ροζενών Στέφανος Φειδάκης δείχνει μέσα στον πρώτο μήνα της ανάληψης των καθηκόντων του ότι δρομολογεί την επίλυση κάποιων ζητημάτων του χωριού που 3,5 χρόνια …δεν περπατούσαν!!! Έτσι επιλύεται και ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του Άνω Αιγιαλού, όπως ακούγεται στην περιοχή!

Ο πρώην πρόεδρος, εκλεγμένος με τον δήμαρχο Τσιώτο, μπορεί να πει στους δημότες του επι 3,5 χρόνια …τι σημαντικό έγινε στην περιοχή του;

Γιατί εκεί που δεν τον είχαμε συνηθίσει σε ανακοινώσεις τον βλέπουμε παρακάτω …σαν να βγάζει την χολή της δημοτικής αρχής! …Κάνουμε λάθος;

Ε.Σ