ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ: Θα λειτουργήσει η πλατφόρμα myKEPlive…

Από το δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης αναφέρεται μεταξύ άλλων:

“Με μεγάλη ικανοποίηση λοιπόν ανακοινώνουμε την επιλογή του Δήμου μας ανάμεσα στους πρώτους 38 Δήμους πανελλαδικά στους οποίους θα λειτουργήσει αρχικά η πλατφόρμα myKEPlive, η οποία δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν με προγραμματισμένη βιντεοκλήση από εκπαιδευμένο υπάλληλο των ΚΕΠ, υποβάλλοντας τις σχετικές αιτήσεις από το σπίτι τους, δίχως να χρειάζεται να περιμένουν στην ουρά κάποιας υπηρεσίας. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η εξυπηρέτηση όλων και κυρίως των ηλικιωμένων συμπολιτών μας.  

Η νέα πλατφόρμα είναι προσανατολισμένη και στην πλήρη εξυπηρέτηση των αναγκών των ΑΜΕΑ, προσφέροντας αφενός αυξημένο χρόνο βιντεοκλήσης στα άτομα με αναπηρία (30 αντί για 20 λεπτά) και αφετέρου διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα για πολίτες που έχουν προβλήματα ακοής.

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες συγκαταλέγονται η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου, η ανανέωση δελτίου ανεργίας, η χορήγηση πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών και οικογενειακής κατάστασης, η έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου και η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ…».