ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ: Πολύς λόγος για ένα έργο στη Μικρή Ζήρεια…

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για τη δημιουργία αιολικού πάρκου στη Μικρή Ζήρεια. Είναι ένα θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία. Είναι και το πρώτο θέμα που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του ΔΣ Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης την ερχόμενη Δευτέρα.

Δείτε το πρώτο θέμα που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του ΔΣ Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνη: